Kirja, jolle on selvä sosiaalinen tilaus

Kirjallisuutta suomalaisista brändeistä ei todellakaan ole liikaa.
Merkkejä maineesta on visuaalisesti vaikuttava tietoteos, joka kiinnostaa niin alan ammattilaisia, yritysten päättäjiä, opiskelijoita ja tutkijoita kuin myös kaikkia niitä, jotka haluavat tietää enemmän suomalaisista brändeistä.Brändikirjaa tukevat muun muassa: 
Alma Media, Design Forum Finland, Grafia, Marketing Finland, MARK ja MTL.

Koska teos toimii myös oppikirjana, on lähestymistapaa testattu yhteistyössä mm. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Lahden Ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisäksi hankkeen taustalla on myös lukuisa joukko yritysten edustajia, suunnittelijoita, tutkijoita ja muita asiantuntijoita.